Főoldal

 

Fémlemezfedések az építészetben 2020

Pályázati felhívás

A PREFA Hungária Kft. 2020-ban országos, nyilvános, névaláírásos versenypályázatot hirdet a fémlemez burkolatok magas színvonalú alkalmazási lehetőségeinek bemutatása céljából az alábbi kategóriákban: 
 
A. Építészek részére: PREFA anyaggal fedett – burkolt megvalósult épületek (középületek, lakóházak, műemlék épületek), vagy PREFA termék falhasználásával készült építési engedéllyel rendelkező tervek (középületek, lakóházak, műemlék épületek) B. Építészhallgatók részére: Ötlet/tervpályázat a hallgató által választott bármilyen középület, vagy lakóépület (minimum 4 lakásos társasház) esetén PREFA termékre módosítva

 

KIÍRÓ

PREFA HUNGÁRIA KFT. 
Cím: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Képviselő: Nemere Judit cégvezető 
Tel: 0623/511-670 
 

LEBONYOLÍTÓ

MÉK NONPROFIT Kft.
Iroda és postacím: 1088. Budapest, Ötpacsirta utca 2.
Kapcsolattartó: Eltér István 
E-mail: istvan.elter@t-online.hu
Tel: +36 309 416 750
 

A PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat célja annak bemutatása, hogy 
- a minőségi fémlemezfedések és burkolatok rendkívül széles körben, műemléki és modern környezetben egyaránt alkalmazhatók. 
- a minőségi fémlemez fedés és burkolat esztétikus és könnyű megmunkálása miatt nem szab határt a tervezői fantáziának, vagyis alkalmazásával akár a legkülönlegesebb építészeti elképzelés is megvalósítható. 
- a minőségi fémlemezfedés hosszú élettartamú és időjárás tűrő. 
 

A KIÍRÁS JELLEGE

Országos, nyilvános és névaláírásos verseny. 
 

A VERSENYEN RÉSZT VEHETNEK

A. kategória: építésztervezői jogosultsággal rendelkező természetes vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek 
B. kategória: építészhallgatók egyénileg, vagy csoportosan 
 

A PÁLYÁZAT IDŐRENDJE

Meghirdetés:
Beadási határidő:
Bírálat:
Ünnepélyes eredményhirdetés:

2020. január 6.
2020. március 16.
2020. április 6-ig
2020. április 24. péntek

PÁLYÁZATOKAT KÉT KATEGÓRIÁBAN LEHET BENYÚJTANI: 

A. PREFA anyaggal fedett – burkolt megvalósult vagy tervezett épületek. 
Engedélyezési vagy kivitelezési tervdokumentáció alapján, terv esetén építési engedéllyel (nem kell jogerős engedély legyen)
B. Építészhallgatói ötlet/tervpályázat
Tanulmányterv, koncepcióterv.
A „Fémlemezfedés az építészetben” versenypályázat korábbi kiírásán indított épülettel történő újabb nevezés kizárást von maga után. 

BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG

  • Erő Zoltán, okl. építészmérnök, vezető tervező
  • Ráday Mihály, elnök, Budapesti Városvédő Egyesület
  • Eltér István, a Magyar Építész Kamara elnökségi tagja
  • Horváth Sándor, egyetemi adjunktus, BME Épületszerkezeti Tanszék
  • Nemere Judit, építőmérnök, cégvezető, Prefa Hungária Kft.

A Bíráló Bizottság döntése jogilag nem támadható.

 

A PÁLYÁZATI ANYAG KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI

1. A benevezett építészeti alkotás megnevezése, illetve kategóriába sorolása.
2. A benevezett építészeti alkotás címe. 
3. Az építészeti alkotást a pályázatra nevező természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet neve, elérhetőségei (cím, telefon, e-mail), a kapcsolattartásra kijelölt személy neve, elérhetőségei.
4. Az építészeti alkotást (terv) létrehozó tervező(k) neve, elérhetőségei (név, telefon, e-mail).
5. A benevezett építészeti alkotást bemutató, maximálisan 2 A/4 oldal terjedelmű leírás, valamint ennek 10 soros összefoglalója.
6. A benevezett építészeti alkotás teljes külalakját, alaprajzát, a környezethez való viszonyát, illetve a pályázat szempontjából lényeges (fémlemezfedés, vagy burkolat) részeinek felületi kidolgozását bemutató dokumentáció (helyszínrajz, homlokzati rajz, esetleg részletrajz illetve fotók).
7. A Pályázó jelölje meg, hogy mely PREFA terméket választotta és miért?
 
A PÁLYÁZATI RÉSZVÉTEL FELTÉTELE A MÉK HONLAPJÁN (WWW.MEK.HU) TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓ ÉS ONLINE PÁLYÁZATI ŰRLAP KITÖLTÉSE, ILLETVE A SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK FELTÖLTÉSE AZ ALÁBBI WEBOLDALON:
 
 
Az alaki vagy tartalmi feltételeknek meg nem felelő pályázatokat Bíráló Bizottság indoklás nélkül elutasíthatja.
 
A beadási határidőt követően benyújtott pályázatot a Bíráló Bizottság nem veszi figyelembe. 
 
A nyertes tervek a kiíró tulajdonába kerülnek és azt a kiíró jogosult - a szerzői jogok tiszteletben tartásával, illetve a szerzők nevének mindenkori feltüntetésével - tájékoztatás, reklám, stb. céljára felhasználni. 
 

DÍJAK, ELISMERÉSEK

Kategóriánként 1-1 építészeti alkotás első díjat nyer. 
Kategóriánként további 5-5 építészeti alkotás jogosult tervezője (1 fő) rangsorolás nélküli díjazásban részesülhet, amely 2 napos ausztriai tanulmányút teljes ellátással.